Täielik ülevaade teatris kehtivatest riiklikutest piirangutest ja juhenditest on kättesaadavad siin.

Mida on teatrisse tulemiseks vaja?
Teatrikülastuseks on vajalikud pilet ja kaitsemask (kaitsemaks on kohustuslik alates 12. eluaastast). Alates 15.03.2022 ei küsita teatris Covid-19 vaktsineerimis- või läbipõdemistõendit.

Kas ma pean maski kandma?
Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud siseruumides, sh teatrites. Maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga.

Kas on erandeid?

  • Alla 12-aastased osalejad ei pea  kandma maski. Soovitame enne piletiostmist siiski veenduda etenduse sobivuses lastele.
  • Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel kanda maski, saab ta osaleda asjaolu kinnitava tõendiga, mille väljastab arst.

Mida teha kui ma ei saa teatrisse tulla?
Piletiostmisel oled nõustunud ostutingimustega ja mh sellega, et teater ei osta toimuvate sündmuste pileteid tagasi. Sellele vaatamata mõistame, et praeguses olukorras võib tulla kõigil ette ootamatusi, mistõttu anname endast parima, et leida meile mõlemale sobiv lahendus. Haigestumise korral, vaata piletite vahetamise kohta siit või võta enne etendust ühendust piletid@uusteater.ee

Kas mul on teatris ohutu?

Pooldame kõiki meetmeid, mis aitavad hoida meie ja meie külaliste tervist. Seetõttu on meie majas distantsihoidmine, käte desinfitseerimine, maski kandmine jm viirust tõkestavad meetmed soodustatud ja võimaldatud.

Ma olen väga pettunud, kõik teised teatrid teevad palju paremini, ma ei tule enam kunagi teie teatrisse!
Arusaadav, saame ka sellist tagasisidet, kuigi vähe. Lähtume oma tegevuses Eesti Vabariigi valitsuse, Tartu linna, Terviseameti, Päästeameti ja Tarbijakaitse korraldustest, juhtnööridest ja kooskõlastustest ning iseenda võimalustest, võimekusest ja südametunnistusest.

Hoiame kokku?
Alati.