Kuidas tulla teatrisse?
Etendusele pääsemiseks tuleb esitada üks järgnevatest tõenditest:

  • COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend

  • COVID-19 läbipõdemise tõend

  • 48 tundi enne üritusele sisenemist teostatud antigeeni test või 72 tundi enne teostatud PCR test (negatiivne)


Kas tõendit nõutakse kõigilt külastajatelt?
Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle. Lisaks ei nõuta negatiivset testi ka erivajadustega inimestelt, kui nende testimine ei ole mõistlik.

Mida teha, kui ma olen vaktsineerimiskuuri läbinud?
Siis pääsed etendusele tõendiga, mille saad allalaadida portaalist www.digilugu.ee.

Ma pole veel teist süsti saanud, aga digiloos on immuniseerimistõend olemas?
Etendusele pääseb siis, kui vaktsineerimiskuur on läbitud. Kui teine doos pole veel saadud, kuid on ette nähtud, siis pole vaktsieerimiskuur läbitud ning siis tuleb tõendada nakkusohutust PCR või antigeeni kiirtestiga.

Mida teha, kui ma olen läbipõdenud?
Viimase 6 kuu jooksul haiguse läbipõdenud teatrikülastajad pääsevad etendusele tõendiga, mille saab alla laadida portaalist www.digilugu.ee. Enam, kui 6 kuud tagasi haiguse läbipõdenud teatrikülastajatel on vajalik ka täiendav vaktsiinidoos, mida saab samuti tõendada tõendiga, mille saab alla laadida portaalist www.digilugu.ee. Kui läbipõdemine pole tõendatav (nt pole pöördutud haigestumise korral perearsti poole), tuleb tõendada nakkusohutust PCR või antigeeni kiirtestiga.

Kuidas ma saan tõendi alla laadida?
Tõendi olemasolul saab selle laadida alla www.digilugu.ee. Juhendi selle genereerimiseks leiab SIIT. Soovitame tõend eelnevalt alla laadida või salvestada oma nutiseadmesse. Juhul, kui tõend on olemas, aga tehnilised võimalused (sh internetilevi puudumine või tühi aku) ei võimalda seda näidata, ei ole korraldajal õigust vastavalt Valitsuse korraldusele inimest etendusele lubada.

Mida teha, kui ma pole tervislikel põhjustel või isiklike veendumiste tõttu vaktsineeritud või haigust läbipõdenud?
Siis pääsed etendusele negatiivse koroonatestiga, mille olemasolu saad tõendada testija poolt väljastatud sertifikaadiga.

Kuidas ma selle sertifikaadi saan?
Tasulist koroonatesti on võimalik teha erinevais paigus üle Eesti — testijate ja testimiskohtade kohta leiab lähemat infot SIIT. Palume kindlasti veenduda, et negatiivse testi kohta väljastaks testija sertifikaadi, mida näidata etenduspaigas korraldajale.

Kas koroonatesti saab teha kohapeal?
Ei, Tartu Uus Teater ei korralda etenduspaigas külastajate testimist.

Kas koroonatest on tasuta või kes selle eest maksab?
Ei, ilma saatekirjata koroonatest on tasuline (hinnad vahemikus 49—75€) ning selle tasub teatrikülastaja. Vastavalt valitsuse korraldusele on oma tervisliku seisundi tõendamine sündmuse külastaja vastutus.

Kas ma saan piletiraha tagasi, kui mul pole tõendit ja ma ei soovi end testida?
Ei, teater pileteid tagasi ei osta, kui etendus toimub. Oma tervisliku seisundi tõendamine on teatrikülastaja vastutus, teatril ei ole vastavalt Valitsuse korraldusele õigust lubada sündmusele inimesi, kes ei saa või ei soovi oma tervislikku seisundit tõendada. Teatriskäimise hea tava juurde on alati kuulunud, et teatrisse tullakse tervena.

Ma olen väga pettunud, kõik teised teatrid teevad palju paremini, ma ei tule enam kunagi teie teatrisse!
Arusaadav, saame ka sellist tagasisidet, kuigi vähe. Lähtume oma tegevuses Eesti Vabariigi valitsuse, Tartu linna, Terviseameti, ja Päästeameti korraldustest, juhtnööridest ja kooskõlastustest ning iseenda võimalustest, võimekusest ja südametunnistusest.