Tartu Uue Teatri piletimüüki korraldab MTÜ Uus Teater, registrikood 80310536,
aadress Lai 37, Tartu, e-post piletid@uusteater.ee, telefon +372 53007522 (edaspidi Teater).


Üldtingimused / Teatri sündmuste piletimüüki vahendab Fienta – st et nii ostja kui Fienta õigused ja kohustused, vastutus, privaatsustingimused jm asjassepuutuv on sätestatud Fienta kasutustingimustes pileti ostjale. Juhul, kui Teater kasutab sündmuste piletite müümiseks mõnda muud vahendajat on see üldtingimustes eraldi välja toodud.

Piletite tagasiostmine ja vahetamine / Teater ei osta toimuvate sündmuste pileteid üldjuhul tagasi, piletite ümbervahetamine toimub juhtumipõhiselt vastavalt võimalustele. Teatrist mitteolenevatel põhjustel (nt EV valitsuse, Terviseameti vms antavatel korraldustel) ärajäänud sündmuste eelmüügipiletid vahetatakse ümber tulevikus toimuvate sündmuste või samas vääringus kinkekaartide vastu. Ärajäänud sündmuste piletite, mille korraldaja ei ole Tartu Uus Teater, kuid mis toimuvad Tartu Uues Teatris, ümbervahetamine ja tagasiostmine toimub antud sündmuse korraldaja tingimustel.

Ostetud piletite kasutamine / Ostu sooritamisega nõustub ostja järgima sündmuse toimumisel kehtivaid piiranguid, reegleid ja juhiseid, mis ei pruukinud kehtida ostu sooritamise hetkel, kuid mille täitmine on nõutav Valitsuse, Terviseameti, Päästeameti vms ametkondade korralduste, ettekirjutuste või seadustega, mille eesmärk on hoida teatrikülastajate ja -tegijate tervist ja tagada nende ohutus.