Piletite ostutingimused


pilet.uusteater.ee

Tartu Uue Teatri veebikeskkonnas pilet.uusteater.ee (edaspidi piletipood) korraldab piletimüüki MTÜ Uus Teater, registrikood 80310536, aadress Lai 37, Tartu, e-post piletid@uusteater.ee / telefon (+372) 5675 5977 (edaspidi Teater). Teatri piletipoe külastamisel ja kasutamisel kehtivad piletiostu sooritajale (ostjale) käesolevad ostutingimused.


Üldtingimused

Ostu sooritamisega nõustub ostja piletipoe ostutingimustega.
Käesolevad ostutingimused kehtivad Tartu Uue Teatri kavas olevatele sündmustele, mis on müügil teatri piletipoes. Kui sündmuse juures olev ostunupp viitab mõnele muule piletimüügikeskkonnale (“Piletilevi”, “Piletimaailm”, “Fienta” vms), suunab see ostja ostu sooritamisks vastavasse keskkonda, kus kehtivad sealsed tingimused.


Piletite ostmine

Tehingu sooritamiseks teatri piletipoest on ostjal vaja internetipanka, mille vahendusel toimub piletite eest tasumine, ning kehtivat e-posti aadressi, millele edastatakse ostetud piletid. Kui piletid pärast ostu sooritamist (sh “tagasi kaupmehe juurde” nupu vajutamist) ostja e-posti aadressile ei jõua ning ei ole peidus ka rämpsposti kataloogis või ilmneb mõni muu piletiostuga seotud probleem, saab abi, kui võtta ühendust teatri kassaga aadressil piletid@uusteater.ee


Tellimuse eest tasumine

Piletipoes saab tasuda eurodes (€). Maksmine internetipangas on korraldatud Maksekeskuse kaudu - see võimaldab lihtsalt ja turvaliselt tasuda internetis tehtud ostude eest. Ostjale teatri piletipoe kasutamise eest teenustasusid ei kohaldata. Piletipoes pole võimalik tasuda Tartu Uue Teatri kinkekaardiga — kinkekaardiga ostu sooritamiseks palume ühendust võtta kassaga aadressil piletid@uusteater.ee


Piletite tagasiostmine ja vahetamine

Teater ei osta toimuvate sündmuste pileteid üldjuhul tagasi, piletite ümbervahetamine toimub juhtumipõhiselt vastavalt võimalustele.

Teatrist mitteolenevatel põhjustel (nt EV valitsuse, Terviseameti vms antavatel korraldustel) ärajäänud sündmuste eelmüügipiletid vahetatakse ümber tulevikus toimuvate sündmuste või samas vääringus kinkekaartide vastu. Ärajäänud sündmuste piletite, mille korraldaja ei ole Tartu Uus Teater, kuid mille piletid on müügil teatri piletipoes, ümbervahetamine ja tagasiostmine toimub antud sündmuse korraldaja tingimustel.


Ostetud piletite kasutamine

Ostu sooritamisega nõustub ostja järgima sündmuse toimumisel kehtivaid piiranguid, reegleid ja juhiseid, mis ei pruukinud kehtida ostu sooritamise hetkel, kuid mille täitmine on nõutav Valitsuse, Terviseameti, Päästeameti vms ametkondade korralduste, ettekirjutuste või seadustega, mille eesmärk on hoida teatrikülastajate ja -tegijate tervist ja tagada nende ohutus. 


Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad piletipoes ostja andmete haldamist. Andmete töötleja on MTÜ Uus Teater / registrikood 80310536 / aadress Lai 37, 51005 Tartu. Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Kogutavad andmed /
Töödeldavad isikuandmed on andmed, mis esitatakse teatrile ostu sooritamiseks. Sellisteks andmeteks on ostja nimi, e-posti aadress ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed. Teater kogub isikuandmeid minimaalselt piletiostutehingu haldamiseks ning vastavalt klienditeeninduses tekkivatele vajadustele.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid /
Isikuandmeid töödeldakse teatri piletipoest ostu teostamise ja kätte toimetamise eesmärgil: piletipoes registreeritud kasutaja identiteedi tuvastamiseks, piletite müügil ja tagasiostul, probleemide lahendamisel (kadunud piletite taasväljastamine vms), piletite broneerimisel, etenduse toimumisega seotud teabe vahendamisel ning erandkorras juhtudel, kui see on teatritöötajate ja -publiku tervise huvides Covid-19 viiruse tõkestamiseks.

Isikuandmete töötlemine Covid-19 tõkestamiseks /
Isikuandmeid töödeldakse teatris viibinud inimeste teavitamiseks juhul, kui mõni etendusel viibinud isik on osutunud viirusekandjaks. Viirusohu vähendamiseks on võimalik ka isikuandmete töötlemine saaliplaani ümberkorraldamise, täituvuse vähendamise vms tegevusteks, kui teater peab seda teatritöötajate ja -publiku tervise hoidmiseks vajalikuks või kui seda nõuavad Vabariigi valitsuse või Terviseameti ettekirjutused.

Piletite ostmine isikuandmeid avaldamata /
Anonüümselt ehk isikuandmeid teatrile edastamata on võimalik pileteid osta vaid Tartu Uue Teatri kassas, mis on avatud hooaja-siseselt teatrimajas (Lai 37, Tartu). Seoses viiruse leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmetega palutakse ka kassas jätta teatrile oma kontaktandmed, mida kasutatakse juhul, kui saalis on viibinud nakatunu. Andmeid hoitakse parooliga kaitstud andmebaasis kuni 14 päeva pärast sündmuse toimumist. Kontaktandmete andmine kassas on vabatahtlik ning piletiostjal on õigus nende jagamisest keelduda.

Andmete hoidmise turvalisus /
Teater hoiab ostja isikuandmeid saladuses ja järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Teater ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele rohkem, kui see on minimaalselt vajalik ostu kättetoimetamiseks või riigiasutustele, kui seda lubavad kehtivad Eesti Vabariigi seadused.

Andmeside ostja ja Maksekeskuse vahel makse sooritamiseks on krüpteeritud, mis tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Teatril puudub ligipääs ostja konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

Teater tagab, et tema serverid, kus isikuandmeid hoitakse, ja andmevahetusprotokollid on turvalised ja kaitstud vastavalt isikuandmete kaitse seadusega. 

Andmete töötlejad / Teater töötleb kõiki kogutud andmeid ise privaatsustingimustes sätestatud eesmärkidel ja tingimustel. Volitatud töötajatel on ligipääs kõikidele kliendiandmetele.