1.

Tartu Uus Teater on avatud platvorm uutele ideedele.

2.

Siingi ei saa teoks iga idee – kaugel sellest.
Aga paljud head plaanid, mis ei mahu päris, omaksvõetud teatri alla,
saavad Tartu Uue Teatri pärisosaks.

3.

Kui pole ideed, rõõmu ega vaimustust, pole Tartu Uut Teatrit.
Keegi ei saa kedagi sundida teatrit tegema ega vaatama.

4.

Tartu Uus Teater on rajatud võimalusele, et teater saab eksisteerida vabatahtlikkuse alusel,
mitte traditsiooni, ameti või kohustuse pärast.
Nii nagu ei tahaks sundida publikut, ei saa sundida ka kedagi laval.
Nii võib juhtuda, et Tartu Uus Teater kaob kiiresti, sest kaob soov.
Samas on vaid nii võimalik, et Tartu Uus Teater püsib ja mis peamine,
on elav kauem kui ükski institutsionaalselt kindlustatud asutis,
sõltumata kultuurilistest, poliitilistest või personaalsetest tõmbtuultest.

5.

Tartu Uus Teater tahab iga uue lavastusega enda jaoks selgitada 
ja kui vaja, siis ümber mõtestada nimes sisalduva „teatri“ –
ainult nii saab „uus“ selles nimes olla aus.

6.

Tartu Uus Teater on avatud koodiga programm, mille server asub Tartus.
See on ainuke, mis on kindel, kõik muu on võimalik.

7.

Ka Tartu Uus Teater on juba olnud, 19. sajandil. Ikka on olnud keegi, kes on tahtnud teha midagi teisiti. Ja ilmselt tuleb neid veel, kui Tartu juhtub alles jääma. Ja on olnud ka palju uuemaid Tartu teatreid ja tuleb veel. Ikka lõpeb see tung ja torm entroopia, uppumise, mandumise või peavoolu ujumisega.
Aga mis siis parata, kui süda nõuab ja olukord võimaldab.

8.

Võitlus peab jätkuma, ka siis kui vahepeal on võitluse tähendus muutunud.