Raimu Hanson: Linn tahab selget pilti Tartu Uuest Teatrist


Tartu Postimees 11.10.2011 17:51

Praod Tartu Uue Teatri loominguliste saavutuste ja loometingimuste vahel on paisunud mõradeni. Teater kavandab uusi lavastusi Tartust eemale. Küsimustele sel teemal vastab Tartu abilinnapea Tiia Teppan.
Tartu kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava aastateks 2008–2013 koostamisel oli üks kõlavaimaid teemasid vajadus luua Tartu linnateater omaette hoonega. Nüüd seda teemat arengukavas millegipärast ei ole. Miks tõsteti see lõppvariandist välja?

Ma ei osalenud selle arengukava koostamisel. Nii et ma ei tea, kes ja miks selle teema välja võttis.

Teie eelkäija abilinnapea ametis Jüri Sasi pidas tänavu talvel plaani, mis oli kirjas ka Tartu Postimehes, et kujundada Tartu linnateatriks ülikooli võimla Lai 37. Sinna oleks mahtunud mitu teatritruppi eesotsas Tartu Uue Teatriga. Miks see mõte siiski maha maeti?

Võimla Lai 37 on potentsiaalne koht linnateatriks. Aga me peame meenutama ka seda, kuidas Genialistide klubi sai 2008. aastal enda käsutusse Magasini tänavas hoone, milles tegutseb praegugi.
Linn rentis Magasini tänava maja spordiseltsilt sel eesmärgil, et seal hakkab tegutsema Genialistide klubi ja teeb ka teatrit.

Nüüd on maja jäänud ainult klubiliseks tegevuseks ja Ivar Põllu on klubist koos oma Uue Teatriga välja kasvanud. See tähendab, et nüüd peaksime üle vaatama selle hoone kasutamise.

Sellel teemal on praeguses olukorras linnavalitsuse kultuuriosakonnal kõige õigem kokku kutsuda asjasse puutuvad isikud Genialistide klubist, Tartu Uuest Teatrist ja Vanemuisest, aga ka Tartu Ülikooli kui Lai 37 valdaja esindajad.

Miks peab olema esindatud Vanemuine?

Vanemuise käes on kolm teatrispetsiifilist hoonet. Me ei tea, kas need on maksimaalselt kasutatud, võib-olla annab neid kasutada ka kellelgi teisel.

Pean tunnistama, et praegu ei ole meil sellist raha, et osta või rentida Tartu Uuele Teatrile teatritegemiseks sobiliku sisuga hoone. Me ei ole nii rikkad. Ma oleksin väga rumal, kui annaksin välja katteta lubaduse.
Me peame kõikide asjaosaliste arvamuse ära kuulama. Linn ei saa vaadata tekkinud olukorda ainult ühe üksuse kaupa, lahenduse peame leidma terviklikult.

Kas te annaksite oma allkirja, kui keegi peaks algatama allkirjade kogumise kampaania Tartu Uue Teatri toetuseks, et see jääks ikkagi tegutsema põhiliselt meie linnas?

Tartu Uus Teater teeb väga häid lavastusi ja on konkurendiks isegi Vanemuisele. Hea teater hea kunstilise sisuga meeldib ju kõigile. Loomulikult annaksin allkirja. Ja nüüd tulebki lahendus leida, et Uus Teater saaks ikka Tartus tegutseda.

Mis on saanud Tartu kultuuri, spordi ja noorsootöö järgmise perioodi arengukavast, mille koostamist tänavu varakevadel justkui alustati, aga pärast avakoosolekut pole kava koostavat töörühma enam kokku kutsutud?

See oli ümarlauakoosolek hästi paljude inimestega. Käis tugev arutelu ja koguti mõtted kokku. Aga siis pikendati linna olemasolevat arengukava ühe aasta võrra, aastani 2014. Uue arengukava aluspõhimõtted on tegemisel, avalikule arutelule ei ole veel läinud, volikogusse jõuab see detsembris.

Praegu on mõte, et Tartul võiks olla lisaks riiklikule teatrile omaette linnateater, uue arengukava koostamisvariandis täiesti sees.

Jaga

Vaata lisaks

Registreeri