Raimu Hanson: Leping tõrjub väikseid teatreidTartu Postmees 6.10.2011 08:23

Vanemuine on asunud hoole ja armastusega täitma Tartu südalinnas tegutsevat Teatri Kodu oma lasteetendustega. Sealne saal on ju nendeks loodudki. Lepingus muuseumiga on aga teisi teatreid tõrjuvaid punkte.
Vanasse puumajja Lutsu 2 ehitatud maalilises saalis on teatritegevuseks vajalik lava, valgus- ja helitehnika. Lava kõrval on näitlejate garderoobid.

Mais 2010 avatud Teatri Kodu, mis kuulub Tartu mänguasjamuuseumile, jäi silma ka Vanemuisele.

Kaks ja pool aastat

Kaunist saali silmas pidades sõlmisid Vanemuise juht Paavo Nõgene ja mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro tänavu kevadel koostöölepingu. See lõi mõlemale poolele kindlustunde lähemaks kaheks ja pooleks aastaks.

Lepingust peaksid kasu saama eelkõige vaatajad. Kusjuures jutt ei ole ainult ühest vanemuislaste lavastusest, mida juba ongi näha. 16. septembril esietendunud «Väikese onu saaga» kõrvale kohustab leping Vanemuist tooma vähemalt kolm lavastust aastas.

Kasud on sees ka mänguasjamuuseumil, sest nüüd on Teatri Kodu mängukava aasta lõpuni kenasti täis. Võimalusterohkesse majja laste meelitamise mured on murtud. Pealegi saab muuseum lepingu kohaselt igalt etenduselt 20 protsenti piletitulu.

Kõik oleks kena, kui ei tegutseks Vanemuisest väiksemaid, samuti lastele lavastusi tegevaid etendusasutusi. Nende hulgas on ka Tartu Teater, mis tegutseb aastast 2008 ning on Athena keskuses mänginud «Sipelgas Ferdat» ja «Vahvat rätsepat».

Tartu Teatri juht Algis Ast mäe juhtis tähelepanu asjaolule, et tema trupp saaks Teatri Kodusse mängima minna igas kvartalis ainult ühe korra, kusjuures saali üür oleks nii suur, et lõpptulemusena ei kataks selline korraks mängima minek isegi reklaamikulusid.

Tõesti, lepingus on kirjas, et muuseumil on õigus lubada teisi teatreid peale Vanemuise külalislavastusi esitama Teatri Kodu saali üks kord (kuni kaks etendust korraga) kolme kuu jooksul. Erandiks on Eesti Nuku- ja Noorsooteater, mis võib anda viis etendust ühel tulekukorral.

Ühtlasi jätab leping muuseumile õiguse mängida oma varem lavastatud «Sipsikut» ja «Ööd mänguasjamuuseumis». Samas ei tohi muuseum teistelt isikutelt tellida samalaadseid Teatri Kodus etendamiseks loodud lastelavastusi, mille etendusi saaks panna mängukavasse.

Erandid ja muutmine

Pingeid tekitavaid lepingupunkte kommenteerinud Vanemuise juht Paavo Nõgene väljendas oma valmisolekut tarviduse korral lepingut muuta.

Ühtlasi juhtis ta tähelepanu asjaolule, et muuseumil on õigus teha erandeid, mis lepitakse osapoolte vahel kokku. «Tänaseni pole neid erandite soove Vanemuiseni jõudnud, kuid Vanemuine ei näe probleemi kokkulepete tegemises,» märkis Nõgene.

Direktor Triin Vaaro sõnul sõltub iga konkreetse soovija etenduste arv eelkõige publiku nõudlusest, mitte Vanemuisega sõlmitud lepingust. «Programmi kokkupanekuks vajame vähemalt pool aastat ette aega, et leida koostöövorme, mis vastaksid publiku nõudlusele ja arvestaksid ka Teatri Kodu õhustikuga,» selgitas ta.

Praegusel hooajal on toimunud ja toimuvad Teatri Kodus lisaks Vanemuise ja Teatri Kodu enda etendustele veel Teatribussi, Eesti nukuteatri, klounide Piip ja Tuut ning Tartu Spontaansusteatri külalisetendused. Huvi on tundnud ka näiteks Pihkva nukuteater.

Tänasest jõuludeni

• Tänasest kuni jõuludeni on Teatri Kodu saalis 47 etendust, millest Vanemuise etendusi on 29, Teatri Kodu enda etendusi 10, teiste teatrite etendusi 8 ja etendus vabu päevi 44.

• Teatri Kodu alustas tegevust mais 2010.

• Vanemuisel on Teatri Kodu saali kasutamiseks leping, mis kehtib 31. märtsist 2011 kuni 31. augustini 2013.

Jaga

Vaata lisaks

Registreeri