Minister ütles Tartu kunstimuuseumile ei - Kultuur - Tartu Postimees

Minister ütles Tartu kunstimuuseumile ei - Kultuur - Tartu Postimees.


Kultuuriministeerium ei saa mingil juhul lubada Tartu kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu ühishoone ehitamise ega ülalpidamise rahalist toetamist, kinnitas kultuuriminister Rein Lang Tartu linnapeale Urmas Kruusele saadetud kirjas.
Nüüdseks Tartu Reformierakonna listis laiemalt levitatud kirjas ei jäta Lang oma eelkäija Laine Jänese (nüüd Randjärv) palavalt toetatud projekti elluviimise suhtes vähimaidki illusioone.

Ehkki sellise ühishoone rajamine on kirjas nii linna kui ka riigi arengudokumentides ja hoone ehitamiseks on minister Jänese ajal välja kuulutatud ka arhitektuurivõistlus, mille viisakal viisil lõpuni viimine sünnitab Tartu linnavalitsusele palju peamurdmist.

«Minuni on jõudnud kuuldused nagu levitataks Tartus juttu, et mina pidavat Tartu kultuuri infrastruktuuri peamiseks prioriteediks uue raamatukogu ehitamist,» kirjutas Lang. «Tahan kinnitada, et nii see kindlasti pole. Kas Tartusse on vaja uut raamatukogu või mitte, on eelkõige tartlaste enda otsustada.»

Kasinad omatulud

Jõudes kunstimuuseumi ja raamatukogu ühishoone küsimuseni, ütles Lang järgmist: «Isegi kui sellise hoone rajamine oleks Tartu kunstimuuseumi huvides, ei saa kultuuriministeerium mingil juhul lubada sellise rajatise ehitamise ega ekspluateerimise rahalist toetamist. See lihtsalt ei saa tänastes oludes olla meie prioriteediks, sest sellega kaasneksid lisaks investeeringutele ka uued püsikulud riigieelarvele.»

Ka kirjutas Lang, et kuigi kunstimuuseumi näitusemaja raeplatsil on suurepärases asukohas, on omatulud jäänud tagasihoidlikuks ja seega oleks tema arvates põhjendamatu loota, et pelgalt uue muuseumimaja ehitamisega suureneksid omatulud ulatuses, mis võimaldaks katta uue maja kasutuskulud ja sellega suurenevad personalikulud.

Linnapea Urmas Kruuse tõdes eile, et ministri väljaütlemine ei ole üllatav eelarvevõimaluste taustal ja arvestades, et ees seisab Eesti Rahva Muuseumi ehitus, kuid tema meelest ei saa ministri ei-d kunstimuuseumi ja raamatukogu ühishoonele võtta absoluutsena.

Kruuse lisas, et kui linn ja kultuuriministeerium asusid ühishoone rajamist ette valmistama, lootis eelmine minister euroraha kasutamise võimalusele. Ka nüüd sõltub selle hoone ehitamise võimalus tema sõnul Euroopa Liidu uuest finantsperspektiivist 2014–2020, mõistagi ka Eesti majanduse käekäigust. «Nende koosmõjust sõltub mitte üksnes selle objekti, vaid paljude teiste objektide saamine või mittesaamine,» ütles Kruuse.

Kruuse nentis, et linnaraamatukogu kindlasti vääriks paremat pinda ja tehniliselt võttes võiks selle ehk saada kiiremini, kui loobuda ühishoone ehitamise plaanist, kuid sellist suunamuutust ei plaanita.

Arhitektuurivõistlus jätkub

Kõigest hoolimata ühishoone arhitektuurivõistlus jätkub ning linnal on eesmärk selgitada välja võitjad ja jõuda preemiate väljamaksmiseni.

Võistlus läheb üle kivide ja kändude. Mäletatavasti kuulutas žürii suvel juba võitjad välja, ent arhitekt Emil Urbel vaidlustas tulemused, põhjendades, et tööd ei vasta tingimustele. Seepeale tühistas linn tulemused, täpsemalt käskkirja, millega osalejad kvalifitseeriti.

Nüüd töötavad eri valdkondade eksperdid võistlustöid läbi, et selgitada, millistes osades ja kui olulised on vastuolud planeeringu, muinsuskaitse eritingimuste ja muuga.

Vahepeal on aga rahandusministeeriumi riigihangete vaidlustuskomisjon rahuldanud ühe osaleja, QP Arhitektid OÜ vaidlustuse ja tunnistas kehtetuks käskkirja, millega oli kvalifitseerimine kehtetuks tunnistatud. Linn seda ei aktsepteeri ja jätkab omasoodu.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et kuivõrd vaid-lustuskomisjoni ning arhitektide liidu seisukohad võistluse lõpuni viimise kohta on erinevad ja lõpuni viimine pole tekkida võivate vaidluste tõttu võimalik, tuleb linnavalitsusel tõsiselt kaaluda kogu hankemenetluse kehtetuks tunnistamist.

Jaga

Vaata lisaks

Registreeri