ERRi kultuuriportaal: Halduskohtu otsus lubab Tartu Uuel Teatril autolavastuse piirangute kiuste publiku ette tuua

Merit Maarits, ERRi Kultuuriportaal, 4.05.2021


Tallinna halduskohus tegi teisipäeval otsuse anda esialgne õiguskaitse Tartu Uue Teatri autolavastusele "Kõigi piirangute lõpp", mille etendamist soovis terviseamet kehtestatud piirangutele viidates keelata. Kuigi teater sai sellega loa maikuus etenduste korraldamiseks, võib valitsus õiguskaitse vaidlustada. Samuti seisab otsuse kujundamine piirangute õiguspärasuse kohta alles ees.


"Kohus kinnitas, mida me juba teadsime isegi: "Kõigi piirangute lõpp" on viiruse vaatest ohutu lavastus ning etenduste algusaeg, st mai esimesel poolel algusega kell 21, on oluline nii kunstilistel kui muudel kaalutlustel," ütles ERR-ile Tartu Uue Teatri produtsent Maarja Mänd.

Kohtunik Janek Laidvee selgitas, et antud juhul on tähtis see, et teater on etenduse raames pööranud suurt tähelepanu nii pealtvaatajate kui ka näitlejate turvalisusele ning nakkuse risk sedalaadi etendusel on praktiliselt olematu, kuna publik viibib autodes ning ka näitlejad on üksteisest ja publikust eraldatud.

"On võimalik, et pikaajalise viirusekriisi tingimustes arenevad välja kunstivormid, mis on rahvatervise seisukohast ohutud ja seetõttu tuleb neid lubada. Lausaline avalike ürituste keeld ei pruugi olla proportsionaalne."

Teatud kunstiprojektide läbiviimise lubamine ei tähenda Laidvee sõnul automaatselt teiste avalike ürituste korraldajate ebavõrdset kohtlemist ja piirangud, mis ei võimalda sõltumata konkreetse tegevuse ohtlikkusest erandeid teha, ei pruugi olla proportsionaalsed.

Kohus leidis ka, et antud juhul ei kaalu võimalik avalik huvi üles kaebaja huvi tuua etendus välja just maikuus. "Kaebaja on välja toonud ja see nähtub piisavalt selgelt, et etenduse teema omab just tähtsust antud ajahetkel ning aasta pärast võib see olla kaotanud aktuaalsuse," märkis Laidvee oma selgituses.

Laidvee sõnul tuleb arvestada ka sellega, et nakatumisnäitajad on praegu langustrendis ning toimub erinevate piirangute leevendamine. "Kui kaebus ka jääb lõppastmes rahuldamata, ei saa kohtu hinnangul etenduste toimumise tõttu avalik huvi ülemääraselt kahjustada."

Otsus piirangute õiguspärasuse kohta alles selgub

Esialgse õiguskaitse puhul ei ole tegemist lahendiga, vaid määrusega, mis lubab Tartu Uuel Teatril maikuus etendusi anda ja lõplik kohtulahend võib olla nii teatri kasuks kui ka kahjuks, sest kaebuse sisuline läbivaatamine seisab veel ees. Alles pärast seda kujundab kohus lõpliku seisukoha piirangute õiguspärasuse kohta.

Määrust esialgse õiguskaitse kohaldamise osas on valitsusel võimalik 15 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtus ka vaidlustada. Kui valitsus tahaks näiteks vaidlustada lavastuse neljapäeval toimuva esietenduse, tuleks neil juba teisipäeval määruskaebus ringkonnakohtule esitada. Kui ringkonnakohus tühistab halduskohtu antud esialgse õiguskaitse, pole teatril luba etendusi anda.

"Antud asjas ei ole ka välistatud, et kaebaja loobub peale etenduste toimumist kaebusest, kuid võimalik on ka kaebuse sisuline lahendamine ja piirangutele hinnangu andmine kohtuotsusega," sõnas ERR-ile Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Kaebuse sisuline läbivaatamine algab pärast seda, kui valitsus on esitanud hiljemalt 4. juuniks halduskohtule kaebuse osas oma seisukoha.

Esialgu aprillikuuse planeeritud autoteatri lavastuse esietendus toimub Eesti Rahva Muuseumi B-parklas neljapäeval, 6. mail. Järgmised etendused on kavas 7., 8., 11., 12., 13., 14. ja 15. mail.

Tartu Uus Teater saatis aprilli alguses peaminister Kaja Kallasele pöördumise, millega soovis vaidlustada terviseameti otsuse lavastuse esietendus avaliku ürituste piirangutele viidates edasi lükata. Reedel oli teater endiselt valitsuse erisuse ootel, kuid tegi neljapäeval toimuvaks esietenduseks siiski juba ettevalmistusi.


Toimetaja: Merit Maarits


Jaga

Vaata lisaks

Registreeri