Registreeri oma külastus kodulehel

Pingutame üheskoos, et viirus ei võtaks meie elusid üle ja teatrid ning muud asutused oleks avatud ka haiguste perioodidel. Selleks lähtume oma tegemistes Kultuuriministeeriumi juhendist, Terviseameti soovitustest ja Vabariigi valitsuse korraldustest ning palume seda silmas pidada ka teatrikülastajatel.


Hoia vahet /
Hoia vahet teiste teatris viibivate inimestega. Võimalikke variante, kuidas seda teha: osta pilet eelmüügist, broneeri kohvikulaud etenduse-eelselt või vaheajaks, varu piisavalt aega teatrisse tulemiseks ja sealt minemiseks, et vältida ummikuid tualettides, garderoobis, saalis ja kohvikus. Panustame omalt poolt, et oleks piisavalt kohti, kus olla.

Puhasta käsi /
Teatri tualettides on kätepesuks soe voolav vesi ja seep ning kuivatamiseks ühekordsed paberrätikud. Käte desinfitseerimise võimalus on maja ja saali sissepääsude ja tualettide juures, kassas ja kohvikus ning publikuruumides. Puhastame ja desinfitseerime ühiskasutatavaid ruume ja puutepindu vastavalt Terviseameti juhenditele.

Registreeri oma külastus /
Palume saalisviibijatel registreerida oma külastus kodulehel. Juhul, kui selgub, et saalis on viibinud viirusekandja, kasutame andmeid, et koostöös Terviseametiga tuvastada kontaktsed ja teavitada neid nakkusohust. Andmeid hoitakse parooliga kaitstud andmebaasis ning hävitatakse 1 kuu möödudes. Vormi täitmine on vabatahtlik ja võimalik kuni 2 nädalat pärast etenduse toimumist.

Kui soovid, kanna maski /
Teatrikassast on võimalik osta korduvkasutatavaid teatrisümboolikaga riidemaske ja pakendatud ühekordseid kaitsemaske kohekasutamiseks. Riidemaskid soovitame enne kasutamist läbi pesta vastavalt juhendile. Muidugi võib tulla ka oma isikliku maskiga.

Haigena püsi kodus /
Kui oled haigestunud või tunned, et nii võiks minna, jää kohe koju – eelkõige enda, aga ka teiste pärast. Teatril on õigus nähtavate ja kuuldavate haigustunnustega inimesi saali mitte lasta. Me ei korralda kraadimist ega muid terviseandmete vabatahtlikke kogumisi – oma tervisliku olukorra hindamine on eelkõige iga inimese enda vastutus ja kohustus, mida eeldame nii teatris töötavatelt kui ka teatrit külastavatelt inimestelt.

Varu aega /
Et vältida ummikuid liikluses ja teatrimajas, varu piisavalt aega teatrisse tulemiseks, parkimiskoha leidmiseks ja muude etenduse ümber tehtavate toimetuste toimetamiseks. Ka pärast etendust on saalist väljudes oluline hoida distantsi teiste teatrikülastajatega ning garderoobijärjekorra tekkides, oodata eemal kuni see laheneb. Et oleks lahe olla, on teatrikohvik avatud ka pärast etendust.

Istekoht /
Teatripoolsete erijuhiste puudumisel võid endale valida olemasolevatest meelepärase istekoha: pea meeles, millises reas ja kohal istud juhuks, kui selgub, et saalis on viibinud viirusekandja. Kohad selleks on nummerdatud. Teatril on õigus saaliplaanis teha muudatusi, vähendada täituvust vms, kui see on oluline tervise hoidmise seisukohast või kui seda nõuavad Vabariigi valitsuse või Terviseameti ettekirjutused.

Piletikontroll /
Kontrollime pileteid kontaktivabalt ja kontramarke ei kogu. Veebipileteid pole vaja välja printida, kui saad tõendada selle olemasolu nutiseadmest. Avame saali piisavalt vara, et vältida järjekordade tekkimist piletikontrollis.

Teatrikülastajate arv saalis /
Piirame istekohtade arvu saalis lähtudes 19.08.2020 kehtima hakanud nõuetest kultuuriasutustele: etendustel, kus publikul on kindel istekoht ning näitlejatega lävimist ei toimu, võivad teatrikülastajad istuda kõikidel kohtadel; etendustel, kus toimub ka etenduse-sisest rändamist ja suhtlemist, lubame vaatajaid kuni poole saali ulatuses hajutatult. Saalitäituvust reguleerime müükipandavate piletite arvuga iga lavastuse puhul eraldi.

Kohvikulaua ettetellimine /
Järjekordade vältimiseks kohvikus, telli laud ette. Selleks võta kuni kaks tundi enne algust ühendust teatrikohvikuga.

Piletite ümbervahetamine ja tagasiost /
Haigestumise või haiguse kahtluse korral anna sellest teatrile teada enne sündmuse algust telefonitsi või e-posti vahendusel ning anname endast parima, et pilet ümber vahetada. Teater ei osta toimuvate sündmuste pileteid tagasi ning ei vaheta kasutamata jäänud pileteid ümber.

Armastus /
Ükski ärajääv sündmus, edasilükatud etendus, muudetud istekoht või ümbertõstetud pilet ei ole välja mõeldud hea meelega, niisama või selleks, et me ei taha või suuda. Teatri kõige tähtsamaks prioriteediks on meeskonna, lavajõudude ja teatrikülastajate tervis, ohutus ja heaolu ja mõnikord peame selleks tegema ebapopulaarseid otsuseid. Loodame, et me ei kaota selle käigus sõpru.