Registreeri oma külastus kodulehel

Pingutame üheskoos sel segasel ajal, et teatrid ja muud asutused oleks avatud ka haiguste perioodidel. Selleks lähtume riigis ja linnas kehtivatest juhenditest, soovitustest ja korraldustest ning palume seda silmas pidada ka teatrikülastajatel. Viimased eeskirjad on leitavad siit


Haigena püsi kodus /
Kui tunned end halvasti, jää eelkõige enda ja siis teiste pärast koju. Palume ka eneseisolatsiooni reeglitesse suhtuda täie tõsidusega ning vastava korralduse puhul teatrisse mitte tulla.
Teatril on õigus nähtavate ja kuuldavate haigustunnustega inimesi teatrisse mitte lubada. 

Kanna maski /
Eestis kehtib avalikes siseruumides maskikandmiskohustus, nii ka teatris. Teatrisse tulles kanna maski või muud nina ja suud üheaegselt katvat näokatet, meie teeme sedasama.
Teatrikassast on võimalik osta korduvkasutatavaid teatrisümboolikaga riidemaske ja pakendatud ühekordseid kaitsemaske kohekasutamiseks. Riidemaskid soovitame enne kasutamist läbi pesta vastavalt juhendile.

Hoia vahet /
Hoia vahet teiste teatris viibivate inimestega: varu piisavalt aega teatrisse tulemiseks ja sealt minemiseks, et vältida ummikuid kassas, tualettides, garderoobis, saalis ja kohvikus. Panustame omalt poolt, et kõigil oleks piisavalt ruumi, kus olla – eraldi koos või koos eraldi.

Puhasta käsi /
Teatris on olemas kõik võimalused kätepesuks ning käte desinfitseerimiseks on vahendid maja ja saalide sissepääsude ja tualettide juures, kassas ja kohvikus ning publikuruumides. Puhastame ja desinfitseerime ühiskasutatavaid ruume ja puutepindu vastavalt Terviseameti juhenditele.

Teatrikülastajate arv saalis /
Hetkel kehtib kõikjal Eestis kultuurisündmustele 50%-line täituvusepiirang ning publik peab saalis istuma hajutatult.
Saalitäituvust reguleerime müükipandavate piletite arvuga iga lavastuse puhul eraldi.

Istekoht /
Kohad on enne etendust vabalt valitavad. Meie teatris ei ole halva nähtavusega kohti, seetõttu palume istuda hajutatult ning kasutada ära kogu istumisala. Pea meeles, millises reas ja kohal istud, kohad selleks on nummerdatud.
Teatril on õigus saaliplaanis teha muudatusi, vähendada täituvust vms, kui see on oluline tervise hoidmise seisukohast või kui seda nõuavad Vabariigi valitsuse või Terviseameti ettekirjutused.

Registreeri külastus /
Palume saalisviibijatel fikseerida oma istekoht ning registreerida see kontaktandmetega kodulehel. Juhul, kui selgub, et saalis on viibinud viirusekandja, kasutame andmeid, et koostöös Terviseametiga tuvastada kontaktsed ja teavitada neid nakkusohust. Andmeid hoitakse parooliga kaitstud andmebaasis ning kustutatakse 1 kuu möödudes. Vormi täitmine on vabatahtlik ja võimalik kuni 10 päeva pärast etenduse toimumist.

Varu aega / 
Et vältida ummikuid liikluses ja teatrimajas, varu piisavalt aega teatrisse tulemiseks, parkimiskoha leidmiseks ja muude etenduse ümber tehtavate toimetuste toimetamiseks. Ka pärast etendust on saalist väljudes oluline hoida distantsi teiste teatrikülastajatega. 

Piletikontroll / 
Kontrollime pileteid kontaktivabalt ja kontramarke ei kogu. Veebipileteid pole vaja välja printida, kui saad tõendada selle olemasolu nutiseadmest. Anname endast parima, et lasta publik saali võimalikult vara – olenevalt lavastuse iseloomust, võib see mõnikord viibida. Ka sel juhul palume mitte koguneda sissepääsu juurde, vaid veeta majas lahedalt aega.

Piletite ümbervahetamine ja tagasiost /
Haigestumise, haiguse kahtluse või eneseisolatsiooni korral anna sellest teatrile teada enne sündmuse algust telefonitsi või e-posti vahendusel ning anname endast parima, et pilet ümber vahetada. Teater ei osta toimuvate sündmuste pileteid tagasi ning ei vaheta kasutamata jäänud pileteid ümber etendusejärgselt. Kassa kontaktid on leitavad siit.

Armastus /
Ükski ärajääv sündmus, edasilükatud etendus, muudetud istekoht või ümbertõstetud pilet ei ole niisama. Teatri kõige tähtsamaks prioriteediks on meeskonna, lavajõudude ja teatrikülastajate tervis, ohutus ja heaolu. Mõnikord peame selleks tegema ebapopulaarseid otsuseid. Loodame, et me ei kaota selle käigus sõpru.